Kristdala kyrka
HISTORIA

Kristdalas historia

Kristdalabygden har en anrik historia som börjar med meteoritsjön Hummeln som bildades för 470 miljoner år sedan. Bygden har haft invånare sedan bronsåldern vilket framgår av fornlämningar i bland annat Krithemsparken och hembygdsgården.

Bygd från medeltiden

Samhället växte fram på medeltiden då en kyrka byggdes i den bördiga sprickdal som efterhand fick namnet Christdala, de kristna dalarna. På 1700-talet byggdes en ny kyrka som invigdes 1799 under Gustav IV:s regeringstid. Samhället var en viktig vägknut, där vägarna från kusten Figeholm och Döderhult mötte vägarna från inlandet med Hultsfred och Vimmerby.

Kyrkan mitt i byn

Någon järnväg byggdes aldrig även om det fanns ett förslag om en smalspårig järnväg mellan Berga-Totebo som skulle gå igenom byn för att på så sätt knyta ihop Västervik och Kalmar med varandra. Ett annat förslag var att knyta samman Oskarshamn och Storebro med en bredspårig järnväg. Kanske tack vare detta har byn fortfarande en uråldrig prägel, där ”centrum” fortfarande ligger vid kyrkan och längs byns infartsgator istället för nära stationen.

Befolkningsskifte under utvandringen

År 1900 bodde 4 000 i socknen och 250 i själva samhället. Under de följande hundra åren genomfördes ett enormt befolkningsskifte då utvandringen till Amerika var omfattande. År 2000 bodde omkring 2 000 i Kristdala socken och i samhället, som växte i rekordtakt under 1940-1970-talen, bor numera hälften av dem.

Egen kommun till 1967

Kristdala var egen kommun till 1967 då samhället blev en del av Oskarshamns kommun. Samhället har aldrig dominerats av en stor enskild arbetsgivare likt många andra småländska orter utan en hel del mellanstora industrier som sågverk samt svets och plåtindustri.

Viktiga milstolpar i bygdens historia hittar du här!

Bygdens historik