fbpx
  • Naturupplevelse

    Malghults naturreservat

    Naturen i Malghults naturreservat består främst av gamla lövskogar. Skogarna är skyddade som naturreservat och ligger på cykelavstånd, cirka 2 km från Kristdala. I reservatet finns flera stigar som är…