TURISM

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet — mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov. Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen. Att till exempel cykla, rida, bada och vandra i naturen ingår i allemansrätten.

Allemansrätten gäller för oss alla. Den har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara för den enskilde utan också för organisationer och turistnäring. 

Vad innebär allemansrätten och vad får jag göra eller inte göra?

Vill du veta mer om allemansrätten kan du läsa på Naturvårdsverkets webbplats. Där finns det även mängder med matnyttig information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som till exempel ridning, cykling, eldning, växter eller vad som gäller för växter och natur med mera.

Information om allemansrätten (Naturvårdsverket)