• Fornminne & stenröse

    Krithemsparken

    I Krithemsparken finns ett gravfält som består av 10-tals fornlämningar, ett röse och runda stensättningar. Röset kan sannolikt dateras till bronsåldern. De runda stensättningarna är exempel på en gravtyp som…

  • Naturupplevelser

    Prästgårdsparken

    Prästgårdsparken är belägen vid nuvarande Bråbovägen mittemot gamla prästgården. Parken utgörs av en stenig kulle tätt bevuxen med lindar och ekar. På denna kulle skapade Carl Meurling en vacker och…