Näringsliv

Kristdalabygden har ett betydande och framstående näringsliv. Här finns ett hundratal företag. AB POD är det största företaget med ett trettiotal anställda. Det finns ett flertal företag i olika branscher såsom åkerier, bostadsbolag, dagligvaruhandel, byggvaruhandel och småskaligt mathantverk.

Näringslivet i bygden