• LEVA & BO

    Fritidsgård

    Kristdala fritidsgård ligger mitt i centrum intill torget. Verksamheten vänder sig i första hand till barn och ungdomar som går i mellanstadiet och högstadiet. Fritidsgården är en öppen mötesplats i…