• Naturupplevelser

  Ishults naturreservat

  Ishults naturreservat består av ett stort sammanhängande område med en trevlig blandning av olika slags natur. Här kan man både uppleva orörda skogar och stora våtmarker. Dessutom ligger sjön Hundeln…

 • Naturupplevelser

  Ängsmossen

  Ängsmossen är ett Natura 2000-område och namnet på ett 68 hektar stort område med sammanhängande våtmarker. Det består av en blandning av helt öppna kärr, tallbevuxna mossar och små fastmarksholmar…

 • Fornminne & stenröse

  Galgbacken

  På Galgbacken avrättades de som dömts till döden vid tinget i Ishults Tingshus. Platsen är idag en grusgrop och kanske har det grävts upp ett och annat ben från svunnen…