Naturupplevelser

Ishults naturreservat

Ishults naturreservat består av ett stort sammanhängande område med en trevlig blandning av olika slags natur. Här kan man både uppleva orörda skogar och stora våtmarker. Dessutom ligger sjön Hundeln mitt i naturreservatet.

Har man riktig tur kan man få se den färgglada skalbaggen alpraktborre. Ishults naturreservat ligger inom cykelavstånd från Kristdala. Vid naturreservatet finns parkeringsplats.