Samhällsföreningen

Samhällsföreningen arbetar för att göra Kristdalabygden till en trygg och attraktiv plats att bo och verka i. Vi vill ha en bra samhällsservice och att fler turister ska hitta till vår vackra bygd med dess natur- och kulturskatter.

Kristdala Samhällsförening är en politiskt och religiöst obunden förening som bildades den 9 februari 1999. Vår övergripande målsättning är att göra Kristdala och Kristdalabygden till en trygg och attraktiv plats att bo och verka i, både för enskilda och företag.

Vi vill verka för att bibehålla och utveckla samhällsservicen, och att fler turister ska hitta till vår vackra bygd med dess natur- och kulturskatter.

Vi vill också vara ett forum där invånare kan komma med synpunkter på frågor som rör Kristdala genom samarbete med Oskarshamns kommun och andra ideella föreningar för att tillvarata Kristdalas intressen.

Föreningen anordnar varje år ett flertal evenemang som t.ex. Kristdalabygdens Skördefest, musik- och fordonskvällar på torget, midsommarfirande och julgransraskning. Vi samarbetar även med andra föreningar kring andra evenemang och aktiviteter.

Alla är varmt välkomna som medlemmar, vi vill gärna bli ännu fler!

Stadgar