Styrelse

Samhällsföreningens styrelse har möten en gång per månad. Vid dessa möten diskuteras aktuella projekt, ekonomi, medlemmar, aktiviteter och evenemang och övriga frågor. Föreningens medlemmar är välkomna att skicka in förslag till våra månadsmöte. Skicka e-post till info@kristdala.se eller kontakta någon av styrelsens ledamöter för att få med din fråga på dagordningen.

Styrelse – 2 år

Ordförande Mats Ström (2022-2023) Fyllnadsval 1 år

Kassör Carina Freij Nolin (2022-2024)

Sekreterare Anneli Frank Thunberg (2022-2024)

Ledamot Anna Lena Johansson (2021-2023)

Ledamot Tony Nilsson (2022-2024)

Ledamot Lisa Hast Sandell (2023-2024) Fyllnadsval 1 år

Ledamot Josefine Himmer (2023-2024) Fyllnadsval 1 år

Suppleanter – 1 år

Suppleant Annicka Gunnarsson (2022)

Suppleant Johan Carlson (2022)

Suppleant Magnus Hultgren (2022)

Suppleant Susann Gustafsson (2022)

Suppleant Roger Svensson (2022)

Revisorer – 1 år

Revisor Birgitta Nilsson (2022)*

Revisor Anders Hägerdal (2022)

Revisor suppleant Susanne Emilsson (2022)

Valberedning – 1 år

Valberedning Ingrid Thornberg (2022)*

Valberedning Kerstin Johnson (2022)

Valberedning Mark Geuze (2022)

Sammankallande (*)