fbpx

Styrelse

Samhällsföreningens styrelse har möten en gång per månad. Vid dessa möten diskuteras ekonomi, medlemmar, aktiviteter och evenemang, aktuella projekt och övriga frågor.

Föreningens medlemmar är välkomna att skicka in förslag till våra månadsmöte. Skicka e-post till info@kristdala.se eller kontakta någon av styrelsens ledamöter.

Styrelse – 2 år

Ordförande Annicka Gunnarsson (2021-2023)

Kassör Carola Östergren (2020-2022)

Sekreterare Carina Freij Nolin (2020-2022)

Ledamot Mats Ström (2021-2023)

Ledamot Anneli Frank Thunberg (2021-2023)

Ledamot Volker Csott (2020-2022)

Ledamot Anna Lena Johansson (2021-2023)

Suppleanter – 1 år

Suppleant Johan Carlson (2021)

Suppleant Magnus Hultgren (2021)

Suppleant Susann Gustafsson (2021)

Suppleant Roger Svensson (2021)

Suppleant Tony Nilsson (2021)

Revisorer – 1 år

Revisor Birgitta Nilsson (2021)*

Revisor Anders Hägerdal (2021)

Revisor suppleant Susanne Emilsson (2021)

Valberedning – 1 år

Valberedning Ingrid Thornberg (2021)*

Valberedning Kerstin Johnsson (2021)

Valberedning Mark Geuze (2021)

Sammankallande (*)