fbpx

Styrelse

Samhällsföreningens styrelse har möten en gång per månad. Vid dessa möten diskuteras ekonomi, medlemmar, aktiviteter och evenemang, aktuella projekt och övriga frågor.

Föreningens medlemmar är välkomna att skicka in förslag till våra månadsmöte. Skicka e-post till info@kristdala.se eller kontakta någon av styrelsens ledamöter.

Styrelse – Ordförande 1 år, övriga 2 år

Ordförande Annicka Gunnarsson (2019)

Kassör Carola Östergren (2019-2021)

Sekreterare Carina Freij Nolin (2019-2021)

Ledamot Mark Geuze (2018-2020)

Ledamot Mats Ström (2018-2020)

Ledamot Anneli Frank Thunberg (2018-2020)

Ledamot Volker Csott (2019-2021)

Suppleanter – 1 år

Suppleant Ungdomsrådet (2019)

Suppleant Pernilla Fransson (2019)

Suppleant Johan Carlson (2019)

Suppleant Tommy Poopuu (2019)

Suppleant Urban Vingsäter (2019)

Revisorer – 1 år

Revisor Birgitta Nilsson (2019)*

Revisor Anders Hägerdal (2019)

Revisorsuppleant Susanne Emilsson (2019)

Valberedning – 1 år

Valberedning Ingrid Thornberg (2019)*

Valberedning Kerstin Johnsson (2019)

Valberedning Vakant

Sammankallande (*)