Arbetsgrupp

Samhällsföreningen har en arbetsgrupp för de som vill engagera sig i föreningens arbete.

Arbetsgruppen har en egen grupp på Facebook där styrelsen lägger upp information om vad vi behöver hjälp med och när. Det kan vara allt från att röja, bygga, sälja lotter, sätta upp tält etc. Vi är mycket tacksamma för alla som vill vara med och bidra till ökad trivsel i vår natursköna bygd!

Vi vill gärna bli flera i arbetsgruppen så finns det något som du kan tänka dig att hjälpa till med så är du varmt välkommen att anmäla dig som frivillig deltagare i arbetsgruppen.

Anmäl dina kontaktuppgifter i formuläret: Arbetsgrupp

Facebook: Gå med i vår grupp på Facebook

Nedan hittar du information om vad respektive arbetsgrupp jobbar med

 • Anordna lotteri – Vi har lotterier vid flera av våra evenemang och här gäller det främst att samla ihop vinster.
 • Bakning – Att kunna sälja hembakat vid de evenemang som vi arrangerar. Det kan även handla om att bidra med vinster till vårt populära baklotteri.
 • Brödförsäljning – På skördefesten och julmarknaden säljer vi hembakat som våra medlemmar har skänkt.
 • Byggarbeten – Underhåll av gazebon, anslagstavlan, fikaborden och annat som kan tänkas behöva fixas.
 • Chokladhjul – Vid våra evenemang har vi chokladhjul med goda vinster.
 • El & hoppborg – Du hjälper till att dra elkablar vid våra evenemang.
 • Fordonsträff – Du hjälper till med att parkera bilar på våra musik- & fordonskvällar under sommaren.
 • Grillning – Vid flera av våra evenemang säljer vi korv som vi behöver hjälp med att grilla/koka.
 • Inflyttning – Vi arbetar proaktivt för att få flera att bosätta sig i Kristdalabygden.
 • Lotter – Vid våra evenemang hjälper du till att sälja lotter eller sköta chokladhjulet.
 • Marknad – Har hand om försäljarna och anmälningar på våra marknader.
 • Medlemmar – Hjälp oss att dela ut information till våra medlemmar samt rekrytera nya.
 • Röjning – Röjning görs i Hembygdsparken två gånger per år samt runt motionsspåret under hela säsongen.
 • Servering – Vid våra evenemang behöver vi hjälp med servering av kaffe, korv, godis mm. Att vara bra på huvudräkning är ett plus.
 • Spolning av isbanan – Under vintertid så behöver vi personer som kan hjälpa till att hålla isbanan uppspolad på Dämmen.
 • Sätta upp tält & bord – Vid våra evenemang så hjälper du till att sätta upp och ta ner våra tält samt ställa fram bord och bänkar.
 • Tillsyn av Råsvik – Under 12 veckor från juni till augusti sköter vi tillsynen vid badplatsen enligt en checklista. Veckorna delas upp på 3-4 personer som tar 3-4 veckor vardera. Varje vecka görs tillsyn minst en gång men gärna fler om det är badväder. Plocka skräp och enklare underhåll är de vanligaste åtgärderna. Vid större ingrepp så kontaktas kommunens vaktmästare.
 • Tipsrunda – Föreningen arrangerar en tipsrunda per termin. Vi behöver hjälp med allt från att skriva frågor till att delta under tipsrundan med att sälja tipslappar och bjuda på kaffe.
 • Turism – Hjälp till att samla in foton, information om besöksmål, turistbroschyrer, marknadsföring, kontakt med turistaktörer mm.
 • Utsmyckning – Avser utsmyckning vid våra evenemang, julbelysning på torget, granbocken, planteringar mm.