Ungdomsråd

Samhällsföreningen har ett ungdomsråd där föreningens ungdomar i åldrarna 12-20 kan delta. Ungdomsrådet startade på initiativ av en grupp ungdomar som ville arrangera egna evenemang. Hittills har de arrangerat spökvandring i samband med Halloween samt utomhusbio på torget.