SERVICE

Hjärtstartare

Rädda liv!

Om en person drabbas av hjärtstopp krävs omedelbar behandling. Ring 112 och påbörja hjärt-lungräddning och se till att en hjärtstartare kommer på plats omgående. När du ringer 112 så rycker deltidsbrandkåren ut med hjärtstartare. Om du befinner dig på en offentlig plats så finns det hjärtstartare på följande platser:

  • Coop Konsum
  • Bråbogården
  • Ishults Bygdegård Sjövik
  • Kristdala församlingshem
  • Kristdala kyrka

En hjärtstartare är helautomatisk och självinstruerande. Det krävs alltså ingen utbildning krävs för att kunna hantera den.

När använder jag en hjärtstartare?

Om en person drabbas av hjärtstopp är det omedelbar behandling som krävs. Larma på 112 och påbörja hjärt-lungräddning, HLR, direkt. En elektrisk stöt från en hjärtstartare ska ges så fort det är möjligt.

Med hjälp av HLR pumpar man runt blodet i kroppen manuellt. Med en elektrisk stöt från en hjärtstartare avbryts det elektriska kaos som finns i hjärtat. På så sätt kan hjärtat återfå sin normala rytm och pumpa blod igen.

Hur använder jag en hjärtstartare?

Användaren startar hjärtstartaren och följer dess talande instruktioner, avge stöt eller påbörja Hjärt-Lungräddning, HLR. Man kan inte avge en stöt om det inte är nödvändigt

Vad är hjärtstopp?

Ett hjärtstopp kan ske av flera olika anledningar men ofta drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos och hjärtats muskler arbetar osykroniserat (kaos!) utan att kunna pumpa runt blod i kroppen. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden. Man brukar ge följande tumregel: Om ingen behandling eller hjärtstartare användes ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % / min

Bra information!

Lär dig hjärt-lungräddning (HLR)