• Naturupplevelser

  Ishults naturreservat

  Ishults naturreservat består av ett stort sammanhängande område med en trevlig blandning av olika slags natur. Här kan man både uppleva orörda skogar och stora våtmarker. Dessutom ligger sjön Hundeln…

 • Naturupplevelser

  Ängsmossen

  Ängsmossen är ett Natura 2000-område och namnet på ett 68 hektar stort område med sammanhängande våtmarker. Det består av en blandning av helt öppna kärr, tallbevuxna mossar och små fastmarksholmar…

 • Målsjöns fågeltorn
  Naturupplevelser

  Målsjön

  Målsjön har under lång tid varit känd som en fin fågellokal, till vilken fågelskådare och ornitologer gärna återvänt. Vid sjön finns två fågeltorn. Här finns också tre vandringsleder och en…