• Naturupplevelser

    Prästgårdsparken

    Prästgårdsparken är belägen vid nuvarande Bråbovägen mittemot gamla prästgården. Parken utgörs av en stenig kulle tätt bevuxen med lindar och ekar. På denna kulle skapade Carl Meurling en vacker och…