• Fornminne & stenröse

    Galgbacken

    På Galgbacken avrättades de som dömts till döden vid tinget i Ishults Tingshus. Platsen är idag en grusgrop och kanske har det grävts upp ett och annat ben från svunnen…