• Museum & byggnader

  Karlsfors bruk

  Endast några få känner till att det funnits ett lumppappersbruk nära Ishult nordost om Kristdala. Bruket anlades år 1816 i ån som rinner från sjön Tvingen till Storyttern. Om man…

 • Museum & byggnader

  Bjälebo vattensåg

  I Bråbygden hittar du Bjälebo vattensåg som har anor tillbaka till 1600-talets slut. Sågning av timmer med kraft från vattenhjulet utfördes årligen från 1920 till mitten av 1950-talet. Vattensågen har…

 • Museum & byggnader

  Ängslador

  Ängsladorna hörde till slåtterängarna och det fanns flera på varje gård. De var timrade, men virket var inte så noga utvalt som gårdshusens. Det var ofta rundtimmer som ladorna var…