Museum & byggnader

Bjälebo vattensåg

I Bråbygden hittar du Bjälebo vattensåg som har anor tillbaka till 1600-talets slut. Sågning av timmer med kraft från vattenhjulet utfördes årligen från 1920 till mitten av 1950-talet.

Vattensågen har renoverats och huset har fått ett nytt tak, ny vattenränna och nytt vattenhjul. År 2007 var upprustningen färdig och det blev en högtidlig invigning. Landshövdingen var på plats för att bevittna när timmer provsågades på den restaurerade stocksågen.

Foto: Jimmy Svensson

Vägbeskrivning

Kör mot Korsvägen genom Bjälebo så ligger vattensågen på höger sida precis vid vägen.