• Fornminne & stenröse

    Kinesiska muren

    Kinesiska muren ligger belägen längs Ostkustleden ca 500 m från Smisserum mot Lilla Höckhult. Namnet myntades kanske av vandrarna som fick en synupplevelse av den mäktiga stenmuren mitt ute i…

  • Fornminne & stenröse

    Hungerrösen

    Hungerrösena ligger belägna norr om Kristdala på vägen mot Hägerum. Rösena är fyrkantiga och plockades ihop av arbetslösa som fick bröd eller mjöl som ersättning. Under 1860-talet var det svåra…