fbpx
 • Fornminne & stenröse

  Kinesiska muren

  Kinesiska muren ligger belägen längs Ostkustleden ca 500 m från Smisserum mot Lilla Höckhult. Namnet myntades kanske av vandrarna som fick en synupplevelse av den mäktiga stenmuren mitt ute i…

 • Fornminne & stenröse

  Hungerrösen

  Hungerrösena ligger belägna norr om Kristdala på vägen mot Hägerum. Rösena är fyrkantiga och plockades ihop av arbetslösa som fick bröd eller mjöl som ersättning. Under 1860-talet var det svåra…

 • Fornminne & stenröse

  Krithemsparken

  I Krithemsparken finns ett gravfält som består av 10-tals fornlämningar, ett röse och runda stensättningar. Röset kan sannolikt dateras till bronsåldern. De runda stensättningarna är exempel på en gravtyp som…