Fornminne & stenröse

Hungerrösen

Hungerrösena ligger belägna norr om Kristdala på vägen mot Hägerum. Rösena är fyrkantiga och plockades ihop av arbetslösa som fick bröd eller mjöl som ersättning.

Under 1860-talet var det svåra år och kvinnorna plockade ihop rösena samtidigt som männen grävde diken. Fler hungerrösen har funnits vid Hägerums gård.

Hitta hit

Hungerrösena ligger på båda sidorna om Västerviksvägen.