Fornminne & stenröse

Kinesiska muren

Kinesiska muren ligger belägen längs Ostkustleden ca 500 m från Smisserum mot Lilla Höckhult. Namnet myntades kanske av vandrarna som fick en synupplevelse av den mäktiga stenmuren mitt ute i skogen.

Stenmuren byggdes upp under flera år av bonden Sven August Larsson och hans äldre söner som flyttade hit år 1903. Storleken skiljer sig markant från andra murar i trakten och murens längd är mer än hundra meter. Tyvärr har en del av muren tagits bort.

Hitta hit

Kör på Mörlundavägen och sväng av mot Smisserum.