Fornminne & stenröse

Krithemsparken

I Krithemsparken finns ett gravfält som består av 10-tals fornlämningar, ett röse och runda stensättningar. Röset kan sannolikt dateras till bronsåldern. De runda stensättningarna är exempel på en gravtyp som var vanlig på järnåldern.

Gravfältet hör till den 15 mil långa och kustbundna bebyggelsestråk, från bronsåldern till järnåldern, som har konstateras från trakten av Oskarshamn i söder till Slätbaken i norr.

Krithemsparken omgärdas av gärdesgårdar och här finns även Krithems lekpark.

Grilla i parken

Använd endast den anordnade grillplatsen. Ta med egen grillkol, plocka inte ved och pinnar från naturen. Var försiktig och släck eldstaden ordentligt med vatten innan du lämnar platsen. Var uppmärksam på om eldningsförbud gäller.

Hitta hit