Kristdala kyrka
LEVA & BO

Kyrka & kapell

Kristdala kyrka ligger mitt i byn och den vackra kyrkogården är omringad av en välbyggd stenmur och gamla lindar. Det ståtliga kyrktornet syns från alla håll när man kör in mot samhället. Kyrkan, som invigdes 1799, rymmer flera medeltida skatter såsom de två vapensköldarna som tillhörde Lyder och Henrik Svinakula på 1300-talet.

Kristdala församling är mest känd för prästsläktet Meurling som var kyrkoherdar i obruten följd under 370 år, från 1582 till 1952 då den sista prästen Erik Meurling gick i pension.

I Kristdala gamla kyrksocken finns även två kapell, ett i Stensö som ligger en bit från kyrkan samt Fridhems kapell i Ishult.

Kristdala kyrka

Kristdala samarbetskyrka

Samarbetskyrkan är ett samarbete mellan Döderhults församling och Kristdala missionsförening sedan 2017. Det innebär att all verksamhet i Kristdala kyrka och Missionshuset sker i samverkan, under ledning av ett lokalt samarbetsråd med medlemmar både från kyrkan och missionsföreningen.

Kontakt

Mattias Sånglöf, präst
Telefon: 073-035 55 26
E-post: mathias.sanglof@svenskakyrkan.se
Webb: www.svenskakyrkan.se/doderhult/kristdala-samarbetskyrka

Guldsponsor