SERVICE

Hälsa & sjukvård

Ring 112 vid akut sjukdom!

På vårdguiden 1177.se kan du söka efter råd och behandling samt mottagning. I Oskarshamn finns sjukhus, tre hälsocentraler och folktandvård. Kristdalabygdens invånare hänvisas till Blå kustens Hälsocentral på Oskarshamns sjukhus plan 6. I Oskarshamn finns även privata aktörer inom sjukvård och tandvård.

Blå Kustens Hälsocentral

Adress: Rösvägen 1, 572 28 Oskarshamn
Telefon: 0491-78 20 91
Webb: Blå Kustens Hälsocentral

Oskarshamns sjukhus

Adress: Rösvägen 1, 572 28 Oskarshamn
Telefon: 0491-78 20 00
Webb: www.1177.se