• Fornminne & stenröse

    Krithemsparken

    I Krithemsparken finns ett gravfält som består av 10-tals fornlämningar, ett röse och runda stensättningar. Röset kan sannolikt dateras till bronsåldern. De runda stensättningarna är exempel på en gravtyp som…

  • Bad & insjö

    Badplats Ishult

    En fin sommardag är det perfekt att besöka sjön vid Ishult. Här finns det både en grässtrand och en fin sandstrand. Ta med fikakorgen och solstolen och njut av den…