Bygdens tidslinje

Bygdens tidslinje startar för 470 miljoner år sedan när en meteorit slog ner och bildade sjön Hummeln. Det äldsta registrerade fornfyndet, en trindyxa från jägarstenålder ca 8.000-9.000 år f.Kr. bevisar bebyggelse sedan 10.000 år sedan. Yxan hittades vid meteoritsjön Hummeln i mitten på 70-talet.

Från bronsåldern, 1700-500 f.Kr finns fornlämningar i Krithemsparken som tyder på bosättning. I parken finns även runda stensättningar som var vanliga på järnåldern, 500 f.Kr till 375 e.Kr. Det finns fler fornlämningar i bygden såsom bronsåldersrösen i Höckhult.

Foto på trindyxan av Per-Olof Fallemark

Kristdalabygdens tidslinje

1100

Kristusdalen

Byn med namnet Kristusdalen eller Kristusdalarna bildas troligen.
1300

Svinakula

De medeltida sköldarna från släkten Svinakula är från 1300-talet.
1353

Kyrksocken

Kristdala kyrksocken omnämns i ett fastighetsbrev för första gången.
1358

Träkyrka

Den gamla träkyrkan omnämns för första gången
1585

Meurling

Prästsläkten Meurling påbörjar sin 370 år långa tid som bygdens kyrkoherdar.
1730

Tingshuset

Det första tinget hölls i Ishults Tingshus
1799

Kyrkinvigning

Kristdala kyrka invigs av biskop Jakob Lindblom under Gustav IV Adolfs tid.
1813

Marknadstillstånd

Kristdala marknad får tillstånd av kungliga majestätet den 31 mars.
1813

Marknadspremiär

Första marknaden i Kristdala hålls den 1 november.
1829

Avrättning

Sista avrättningen vid galgbacken i Krokstorp.
1834

Lättstugan

Gumman Lätt flyttade in i Lättstugan med man och barn.
1860

Hungersnöd

Under nödåren på 1860-talet fick kvinnorna bygga stenrösen, kallade hungerrösen.
1903

Murbyggande

Bonden Sven August Larsson påbörjar byggandet av ”kinesiska muren” i Smisserum.
1935

Sista tinget

Den sista gången domare och nämnd samlades i Ishults tingshus var 1935.
1940

Kolugnarna

Under kriget producerades träkol i kolugnarna öster om Hägerrum.
1946

Råsvik

Kristdala kommun tog beslut om att anlägga ett friluftsbad i Råsvik.
1952

Meurling 370 år

Erik Meurling går i pension och prästsläktet har varit bygdens kyrkoherdar i 370 år.
1967

Kommunsammanslagning

Kristdala kommun blir en del av Oskarshamns kommun.