Bygdens tidslinje

Bygdens tidslinje startar för 470 miljoner år sedan när en meteorit slog ner och bildade sjön Hummeln. Det äldsta registrerade fornfyndet, en trindyxa från jägarstenålder ca 8.000-9.000 år f.Kr. bevisar bebyggelse sedan 10.000 år sedan. Yxan hittades vid meteoritsjön Hummeln i mitten på 70-talet.

Från bronsåldern, 1700-500 f.Kr finns fornlämningar i Krithemsparken som tyder på bosättning. I parken finns även runda stensättningar som var vanliga på järnåldern, 500 f.Kr till 375 e.Kr. Det finns fler fornlämningar i bygden såsom bronsåldersrösen i Höckhult.

Foto på trindyxan av Per-Olof Fallemark

Kristdalabygdens tidslinje

Kristusdalen

Byn med namnet Kristusdalen eller Kristusdalarna bildas troligen.

Svinakula

De medeltida sköldarna från släkten Svinakula är från 1300-talet.

Kyrksocken

Kristdala kyrksocken omnämns i ett fastighetsbrev för första gången.

Träkyrka

Den gamla träkyrkan omnämns för första gången

Meurling

Prästsläkten Meurling påbörjar sin 370 år långa tid som bygdens kyrkoherdar.

Tingshuset

Det första tinget hölls i Ishults Tingshus

Kyrkinvigning

Kristdala kyrka invigs av biskop Jakob Lindblom under Gustav IV Adolfs tid.

Marknadstillstånd

Kristdala marknad får tillstånd av kungliga majestätet den 31 mars.

Marknadspremiär

Första marknaden i Kristdala hålls den 1 november.

Avrättning

Sista avrättningen vid galgbacken i Krokstorp.

Lättstugan

Gumman Lätt flyttade in i Lättstugan med man och barn.

Hungersnöd

Under nödåren på 1860-talet fick kvinnorna bygga stenrösen, kallade hungerrösen.

Murbyggande

Bonden Sven August Larsson påbörjar byggandet av ”kinesiska muren” i Smisserum.

Sista tinget

Den sista gången domare och nämnd samlades i Ishults tingshus var 1935.

Kolugnarna

Under kriget producerades träkol i kolugnarna öster om Hägerrum.

Råsvik

Kristdala kommun tog beslut om att anlägga ett friluftsbad i Råsvik.

Meurling 370 år

Erik Meurling går i pension och prästsläktet har varit bygdens kyrkoherdar i 370 år.

Kommunsammanslagning

Kristdala kommun blir en del av Oskarshamns kommun.