fbpx
SERVICE

Sopor & återvinning

Sophämtningen i Kristdala sköts av KSRR och tömning görs tisdagar jämna veckor året runt dvs även på röda dagar. Kontakta KSRR för frågor om abonnemang, byta storlek på kärl, beställa kärl för trädgårdsavfall, anmälan utebliven tömning mm.

Kontakt

KSRR kundservice: 020-40 43 00
E-post: info@ksrr.se
Webb: www.ksrr.se

Information om återvinning

Avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfallet tas om hand i Sverige