SERVICE

Sopor & återvinning

Sophämtningen i Kristdala sköts av Kretslopp Sydost och tömning görs tisdagar jämna veckor året runt dvs även på röda dagar. Kontakta Kretslopp Sydost för frågor om abonnemang, byta storlek på kärl, beställa kärl för trädgårdsavfall, anmälan utebliven tömning mm.

Kontakt

Kretslopp Sydost kundservice: 020-40 43 00
E-post: info@kretsloppsydost.se
Webb: www.kretsloppsydost.se

Information om återvinning

Avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfallet tas om hand i Sverige