Lokal utvecklingsplan

Kristdalabygden 2014-2020

Mellan åren 2014-2020 pågår arbetet med den lokala utvecklingsplan som tagits fram av föreningar, företagare och privatpersoner i Kristdalabygden. Hela Sverige Oskarshamn hjälper till att driva arbetet med utvecklingsplanen och arbetet förutsätter att bygdens invånare deltar på regelbundna möten så kallade bygderåd.

På bygderådet diskuteras prioriteringar i utvecklingsplanen och status på de aktiviteter som är pågående. För att komma igång med arbetet i bygderådet så har Hela Sverige Oskarshamn sökt projektstöd från Astrid Lindgrens Hembygd. I ett gemensamt projekt med Bockarabygden så drivs vissa aktiviteter i utvecklingsplanen under projekttiden 2018-2020.

SV Kalmar län är projektägare och Annicka Gunnarsson, ordförande i Hela Sverige Oskarshamn, är projektledare och kommer att arbeta aktivt i projektet tillsammans med bygdens invånare.

Samverkan är nyckeln för att lyckas med projektet!

Möten till bygderådet och uppföljning av projektet kommer att publiceras i kalendern och som nyheter på denna hemsida så se till att följa vad som skrivs här för att kunna vara med och delta i arbetet.

Aktiviteter i projektet

 • Aktivitetsyta på Dämmen
 • Destinationsutveckling inkl. workshop med Jerry Engström
 • Företagsnätverk
 • Förstudie: Godkänt kök
 • Förstudie: Nybyggnation småhus/lägenheter
 • Husprojekt: inventering av obebodda hus
 • Ny hemsida för Kristdalabygden (KLAR)
 • Nyföretagande (Företagarskolan pågår våren 2019)
 • Paketering av besöksmål
 • Ställplats för husbilar
 • Utveckling av evenemang
 • Utveckling av företagshuset
 • Utveckling av kultur & naturturism
 • Vandringsleder

Kontakt

Annicka Gunnarsson, projektledare
E-post: annicka@hssloskarshamn.se
Telefon: 070-839 49 21

Kontakta mig gärna om du har frågor kring projektet. Under projekttiden kommer jag att bjuda in till bygderåd och arbetsmöten. Mötena läggs upp i evenemangskalendern och alla som är intresserade är varmt välkomna att delta oavsett om du är föreningsmänniska, företagare eller invånare.

Länkar för att läsa mer!