NYHET

Workshop med Jerry Engström

Nu är det dags för det lokala utvecklingsprojektet i Kristdalabygden att ta fart på allvar. För att inspirera till en levande landsbygd har Hela Sverige Oskarshamn bjudit in entreprenören Jerry Engström att hålla i en workshop.

Destination-Boozt

I Kristdala håller Jerry Engström i workshopen Destinations-Boozt med fokus på destinationsutveckling och platsmarknadsföring. Tillsammans tar vi oss till nästa nivå genom att samarbeta för att marknadsföra den unika meteoritsjön Hummeln och bygdens natur- och kulturlandskap för att locka flera besökare och i längden potentiella inflyttare.

Vi ska ta ett ett krafttag för att stärka vår destination genom en energi och kunskapsinjektion. Tillsammans med Jerry går vi igenom hur vi tar oss till nästa nivå. Det blir föreläsning med workshopövningar.

Vi måste bli bättre på att ta för oss och visa upp vad vi har att erbjuda. Alla förutsättningar finns. Det gäller bara att skapa en samsyn, samverka och lära sig att skapa synbarhet.

Jerry Engström

Ladda för en helkväll med idéer om hur vi ska gå från dröm till verklighet för att ytterligare utveckla bygden! Klicka här för mer information om workshopen tisdag den 12 mars kl. 18-21!

Vem riktar sig workshopen till?

  • Bygdens invånare med intresse för lokal utveckling
  • Bygdens föreningsliv
  • Bygdens näringsliv
  • Turistentreprenörer t.ex. stuguthyrare
  • Samarbetspartners i projektet

I pressen: