LEVA & BO

Räddningstjänst

Räddningstjänsten i Oskarshamns kommun svarar enligt räddningstjänstlagen för den kommunala räddningstjänsten. Enligt lagen skall kommunen svara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, samt främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet.

Kristdalas Räddningstjänst består av en styrkeledare och fyra RIB-brandmän med beredskap i hemmet eller på sitt jobb och ska vara på sin station på 5 min vid larm. Brandstationen i Kristdala innehåller tre fordonsplatser och en mindre lektionssal för övningsverksamhet. På stationen finns släckbil och jeep.

Vid akut olycka – ring 112!
Informationsnummer om allvarliga olyckor – ring 113 13

Webb: Räddningstjänsten Oskarshamn

Tips!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tipsar om hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem-och fritidsmiljö.

Webb: www.dinsakerhet.se