Kristdala kyrka
LEVA & BO

Kristdala kyrka

Kristdala kyrka ligger mitt i byn och den vackra kyrkogården är omringad av en välbyggd stenmur och gamla lindar. Det ståtliga kyrktornet syns från alla håll när man kör in mot samhället.

Kristdalas gamla kyrka finns omnämnd år 1358. Det var en träkyrka som låg på den nuvarande södra kyrkogården. Den nutida kyrkan som togs i bruk 1792 invigdes 1799 av biskop Jakob Lindblom. Från den gamla träkyrkan kommer de två vapensköldarna med avbildade svinhuvud. Sköldarna är från 1300-talet och de tillhörde Lyder och Henrik Svinakula, far och son.

Vid auktionen av inventarierna från den gamla träkyrkan såldes den medeltida dopfunten i sten till Pehr Meurling. Dopskålen lades som botten i prästgårdens brunn och sockeln på vilken den stod fick tjänstgöra som ställning för en solvisare. Dopfunten återfördes till kyrkan år 1851 av prosten Carl Meurling. 1962 tillverkade Bertil Berggren en tillhörande dopskål i silver. En av kyrkans dyrbaraste skatter är den mässhake som skänktes till kyrkan av makarna Tranheim på Hägerums gård år 1700.

Öppettider

Måndag-fredag 07:00-16:00
Öppet vid gudstjänster och enligt överenskommelse.

Kontakt

Döderhults församling
Telefon: 0491-76 11 00
E-post: doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se
Webb: www.svenskakyrkan.se

Hitta hit