• LEVA & BO

    Barn & skola

    Kristdalaskolan ligger mitt i samhället mittemellan torget och Majberget. Skolan är en grundskola med årskurserna F-6 och fritidshem. Tvärs över torget finns biblioteket som eleverna besöker med jämna mellanrum. Där…

  • LEVA & BO

    Regnbågens fritidshem

    Vårt fritidshem hittar du över matsalen i Kristdalaskolan. Vi har ett stort lekrum och tre mindre rum som verksamheten bedrivs i. Under skoltid använder förskoleklassen lokalerna. Vårt mål med verksamheten…