LEVA & BO

Regnbågens fritidshem

Vårt fritidshem hittar du över matsalen i Kristdalaskolan. Vi har ett stort lekrum och tre mindre rum som verksamheten bedrivs i. Under skoltid använder förskoleklassen lokalerna. Vårt mål med verksamheten är att barnen ska fungera både självständigt och i grupp samt stärka deras självkänsla. Detta jobbar vi med både i den fria leken och i styrda aktiviteter.

Under utevistelsen har vi tillgång till skolgården och Majberget bakom skolan. Där främjar vi barnens kreativitet genom kojbygge, lek i äventyrsbanan och fritt skapande i naturmaterial. Tillsammans har barn och pedagoger byggt ett vindskydd och en grillplats. När vi är inomhus utnyttjar vi vår sporthall.

Kontakt

Telefon: 0491-76 49 76
E-post: kristdalaskolan@oskarshamn.se
Webb: Kristdalaskolan

Hitta hit