SERVICE

Fiber & infrastruktur

För att ha ett fungerande samhälle krävs en grundläggande infrastruktur och digitalisering på landsbygden är extra viktigt. Bredband är en lika nödvändig del av infrastrukturen som vägar, järnvägar och elnät. Fiberutbyggnaden i bygden är ytterst betydelsefull för landsbygdernas utveckling och tillväxten i Oskarshamns kommun.

År 2026 släcker Telia ner kopparnätet och då riskerar många fastigheter i Oskarshamns kommun att stå utan Internetuppkoppling. Oskarshamns kommun skrev i januari 2021 ett samarbetsavtal med IP-Only om utbyggnad av fiber i hela kommunen. År 2023 ska alla fastigheter i Oskarshamns kommun ha erbjudits fiber men du som ännu inte har fiber kan anmäla ditt intresse redan idag!

Varför behöver jag fiber?

Fiber medför många fördelar som är viktiga för att kunna bo och leva i Sveriges landsbygder idag, exempelvis:

 • Möjlighet att driva företag
 • Distansarbete
 • Studier & vidareutbildning
 • Välfärdstjänster inom äldreomsorgen
 • Nyheter, media, spel & kultur
 • E-handel
 • E-tjänster & service
 • Sociala kontakter
 • Videomöten
 • Digitala tjänster för besöksnäring
 • Och mycket mer!

Beställ fiber