Service

I Kristdala finns viktig offentlig och kommersiell samhällsservice. Servicen är viktig för att hålla bygden levande och det finns flera aktörer som levererar en hög servicenivå. När det gäller digital infrastruktur så har IP-Only byggt ut fibernätverk Kristdala samhälle och och utbyggnad pågår för fullt i Bråbo, Krokshult, Ishult med omnejd.

Service i bygden