NYHET

Förstudie om godkänt kök färdig

Det är stor efterfrågan på lokalproducerade produkter. I det lokala utvecklingsprojektet som pågår i Kristdalabygden under 2018-2020 har projektmedarbetaren Ulf Ivarsson genomfört en förstudie om godkänt kök tillsammans med projektledare Annicka Gunnarsson.

Bakgrunden till förstudien har varit att undersöka möjligheterna för att öka antalet producenter som arbetar med förädling av lokala produkter. Förstudien ämnar undersöka om det är möjligt att använda befintliga lokaler eller nybyggnation av ett produktionskök.

Godkänt kök har funnits med i Kristdalabygdens lokala utvecklingsplan i flera år och har nu slutförts tack vare det pågående utvecklingsprojektet.

Studiebesök på Öland

Förstudien inleddes i mars 2019 med ett studiebesök på Öland för att se hur Hushållningssällskapets produktionskök i Torslunda fungerar. Ulf Ivarsson, Annicka Gunnarsson och Ingrid Thornberg medverkade på studiebesöket som medförde goda erfarenheter och bra underlag till förstudien.

Resultat av förstudien

Efter genomförd förstudie drar vi slutsatsen att bygga ett produktionskök för uthyrning till större producenter inte är aktuellt. Det är svårt att hantera med bokningsschema, städning, påfyllning av förbrukningsvaror, underhåll av maskiner etc.

Det är dessutom dyrt att bygga när man inte vet hur många producenter som har behov av ett produktionskök. Kooperativ kan vara en lösning om flera producenter vill gå ihop och bygga ett kök men då kvarstår problemen som vi tidigare nämnt.

Tre steg för produktion

I vår förstudie har vi kommit fram till att förädling i godkänt kök sker i tre steg. Mathantverkare startar i sitt eget kök och använder exempelvis REKO-ringen för att prova sina produkter. Så småningom växer de ur sitt kök och då kan man använda befintliga samlingslokaler för att producera sina varor.

När verksamheten växt sig tillräckligt stor så bör man satsa på ett eget produktionskök. Det finns flera olika möjligheter till hur man kan bygga. Det krävs en investering men med en bra produkt som går hem hos kunderna kan vara väl värt att satsa på.

Vi ser fram emot att se fler mathantverkare i Kristdalabygden!

Förstudie om godkänt kök

Klicka här för att läsa mer om det lokala utvecklingsprojektet 2018-2020!