Bronsåldersrösen
Fornminne & stenröse

Bronsåldersrösen

På en höjd i Höckhult finns ett röse och sex runda stensättningar som alla är gravar. Dessa byggdes under bronsåldern för cirka 2500 år sedan. Avståndet mellan de två yttersta gravarna är ca 150 meter.

Bronsåldern präglades av storslagna gravar som gav tecken på status. Man utnyttjade rösena till efterbegravningar och rösena växte därför efter hand. De största rösena har därför flera efterbegravningar.

Vägbeskrivning

Rösena ligger på vänster sida av vägen mellan Höckhult och Träthult, se skylt.

GPS-koordinater: 57°23’11.0″N 16°06’45.6″E

Foto: Siv Alge