Fridhems kapell
LEVA & BO

Fridhems kapell

En prost i Tuna förstod att det var lång väg till kyrkan för dem som bodde i den södra delen av socknen och därför uppfördes ett kapell. 1863 kunde Fridhems kapell invigas till glädje för många. Det har skänkts många gåvor till kapellet under årens lopp, bland annat en liten klocka som skänktes av en sjökapten. Det är inga gudstjänster i Fridhems kapell numera, men varje sommar är det ”Musik i sommarkväll” som är uppskattat och välbesökt. 2013 firades 150-årsjubileum av kapellet och lagom till jubileet blev kapellet ommålat och står där nu i sin enkelhet och lyser.

Öppettider

Vid gudstjänster och enligt överenskommelse

Kontakt

Döderhults församling
Telefon: 0491-76 11 00
E-post: doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se
Webb: www.svenskakyrkan.se

Hitta hit

Foto: Aron Jonasson