Stensö kapell
LEVA & BO

Stensö kapell

På den södra kyrkogården i Kristdala ligger Stensö kapell. Kapellet uppfördes 1957 efter ritningar av Evert Milles. Det är ett tidstypiskt begravningskapell med vitmålade slätputsade väggar. Kapellet används under perioder på sommaren som lokal för huvudgudstjänst i Kristdala.

Öppettider

Vid gudstjänster och enligt överenskommelse.

Kontakt

Döderhults församling
Telefon: 0491-76 11 00
E-post: doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se
Webb: www.svenskakyrkan.se

Hitta hit

Foto: Aron Jonasson