• Fornminne & stenröse

    Krithemsparken

    I Krithemsparken finns ett gravfält som består av 10-tals fornlämningar, ett röse och runda stensättningar. Röset kan sannolikt dateras till bronsåldern. De runda stensättningarna är exempel på en gravtyp som…

  • Fornminne & stenröse

    Galgbacken

    På Galgbacken avrättades de som dömts till döden vid tinget i Ishults Tingshus. Platsen är idag en grusgrop och kanske har det grävts upp ett och annat ben från svunnen…