fbpx

Milstolpar

Milstolpar i Kristdalabygdens historia

470 miljoner år sedan
 • Asteroidnedslag bildade sjön Hummeln.
Bronsåldern – 1700 – 500 f.Kr.
Järnåldern – 500 f.Kr. – 375 e.Kr
 • Runda stensättningar som var vanliga på järnåldern finns i Krithemsparken.
1100-talet
 • Byn med namnet Kristusdalen eller Kristusdalarna bildas troligen.
1300-talet
 • De medeltida sköldarna från släkten Svinakula är från 1300-talet.
År 1353
 • Kristdala kyrksocken omnämns i ett fastighetsbrev för första gången.
År 1358
 • Den gamla träkyrkan omnämns för första gången.
År 1582
 • Prästsläkten Meurling påbörjar sin 370 år långa tid som bygdens kyrkoherdar.
År 1730
År 1799
 • Kristdala kyrka invigs av biskop Jakob Lindblom under Gustav IV Adolfs tid.
År 1813
År 1834
 • Gumman Lätt flyttade in i Lättstugan med man och barn.
1860-talet
 • Under nödåren fick kvinnorna bygga stenrösen, kallade hungerrösen.
År 1903
 • Bonden Sven August Larsson påbörjar byggandet av ”kinesiska muren” i Smisserum.
1940-talet
 • Under världskriget producerades träkol i kolugnarna öster om Hägerrum.
År 1946
 • Kristdala kommun tog beslut om att anlägga ett friluftsbad i Råsvik.
År 1952
 • Erik Meurling går i pension och prästsläktet har varit bygdens kyrkoherdar i 370 år.
År 1967
 • Kristdala kommun blir en del av Oskarshamns kommun.