fbpx
  • Kulturbyggnader

    Bjälebo vattensåg

    Bjälebo vattensåg har anor tillbaka till 1600-talets slut. Sågning av timmer med kraft från vattenhjulet utfördes årligen från 1920 till mitten av 1950-talet. Vattensågen har renoverats och huset har fått…

  • Kulturbyggnader

    Ängslador

    Ängsladorna hörde till slåtterängarna och det fanns flera på varje gård. De var timrade, men virket var inte så noga utvalt som gårdshusens. Det var ofta rundtimmer som ladorna var…