Fornminne & stenröse

Galgbacken

På Galgbacken avrättades de som dömts till döden vid tinget i Ishults Tingshus. Platsen är idag en grusgrop och kanske har det grävts upp ett och annat ben från svunnen tid. På platsen finns en minnessten från 1947 med Galgbacken inhuggen för att markera platsen.

Sista avrättningen skedde år 1829 och historiens vingslag ger sig till känna vid denna plats. Det händer fortfarande märkliga saker här. Hästar som faller i sken utan någon förklaring, bromsar som slutar fungera på cyklar eller att någon går vid ens sida. Med lite fantasi så kan man se avrättningarna framför sig.

Hitta hit

Kör mot Krokstorp och strax efter Furulids festplats finns en parkering på höger sida av vägen. Stenen är på vänster sida när du kommer från Ishult.