NYHET

Fiberprojekt i två etapper

Kristdalabygdens fiberprojekt som drivs av IP Only är äntligen på gång. Intresseanmälan för fiber startade i juli 2012 och året därpå startade den lokala fiberföreningen som lyckades locka med sig över 400 fastigheter vilket motsvarar ca 90% av fastigheterna på landsbygden.

Våren 2017 tog IP Only över projektet och efter stora utmaningar kring byggnationen av fibernät på landsbygden startar äntligen det efterlängtade projektet under juni månad. Dock tvingas IP Only dela upp projektet i två etapper.

Enligt ett pressmeddelande har IP Only fått besked från Länsstyrelsen att verkställandetiden för projektet förlängts. Bidraget avser däremot färre antal fastigheter än vad som hela projektet avser. I och med detta kommer IP Only att dela upp det stora originalprojektet i två etapper.

Etapp 1

IP Only kommer påbörja byggnationen i etapp 1 och byggstart är planerad att ske under juni. Då området är väldigt stort till ytan, kommer vi bygga projektet sektoriserat. Det betyder att vi kommer färdigställa delområde för delområde och successivt arbeta oss vidare i projektet.

Byggnationen kommer starta på landsbygden kring Kristdala tätort, för att hämta signalen från vårt befintliga nät. Hela byggnationen beräknas pågå under 13-16 månader och driftsättning kommer ske löpande under byggnationens gång.

Orange är etapp 1 och grön är etapp 2. Karta: Nyheterna

Etapp 2

Geografiskt och byggtekniskt är etapp 2 väldigt komplext och kostsamt och även helt beroende av etapp 1 för att få fram stamnätet, som är IP Onlys nät som löper genom Sverige. Det är även från stamnätet som signalen kommer från, som gör att du kan surfa, titta på tv och ringa.

Under den pågående byggnationen i etapp 1, kommer vi arbeta med att hitta och säkra en utökad finansiering för etapp 2, från såväl kommun, stat och län.

Fakta om etapperna

Etapp 1 – 400 hushåll med ca 150 km grävning

Etapp 2 – 200 hushåll med ca 80 km grävning

Läs mer