Naturupplevelser

Applekulla våtmark

Applekulla våtmark är ett vackert litet område på 6 hektar. Det är lätt att se allt fågelliv från den fina grus- och sandvägen i Applekulla. Våtmarken är och var hålldam till kvarnen i Brånäs som ligger i ena änden av våtmarken.

Här finns alla de fågelarter som är typiska för Bråbygden och våtmarkerna i bygden. Ta gärna cykeln och åk runt området på små vägar, därifrån går det se och gå in till våtmarken på flera ställen både från Humlenäs, Brånäs och Applekulla.

Upptäck fågellivet

Ta gärna cykeln och åk runt området på små vägar, därifrån går det se och gå in till våtmarken på flera ställen. Från Humlenäs, Brånäs och Applekulla. Här finns alla de fågelarter som är typiska för Bråbygden och våtmarkerna i bygden. Speciellt kan du få se häger, svarthakedopping, doppingar, vadare, rovfåglar och i de olika sorterna av sälgbuskage finns många sorter småfågel.

Biologisk mångfald

Ta med dig en fågelapp i mobilen och sitt och jämför fågelläten. Bäst är det på våren tidigt på morgonen. Lär dina barn att uppskatta den biologiska mångfalden i marken runt våtmarken, dikesrenar och annat av riksintresse i området med sin fantastiska mångfald. Vandringsleder ansluter till byn Applekulla där du alltså kan ta en paus på din vandring eller cykeltur.

Röjning kring våtmarken

Runt våtmarken har man röjt marken som växt igen sedan 30-50-talet. Då var vattnet årligen reglerat och man hade skörd av våtmarken efter att släppt ut vattnet. Nu har man börjat reglera vattnet men det återstår en del arbete för att det ska vara helt återställt.

Besöksmål i närheten

Lite nytt händer då och då så varför inte utforska exempelvis Brånäs kvarn och därifrån se vattnet komma ner från våtmarken i en kvarndamm och fors. Vattnet rinner sedan ut i StorBrån och även de markerna är vackra att undersöka. Respektera att stänga grindar och staket efter dig så att djur inte går ut. De är nödvändiga för att markerna skall vara öppna. Deras mule är landskapets viktigaste redskap som bonden nyttjat i tusentals år.

Kontakt

Tommy Skoog
Telefon: 073-077 10 01
E-post: skoog.tommy@telia.com

Hitta hit

Foto: Tommy Skoog