Kvarnar & kraftverk

Övriga kvarnar

Brånäs kvarn

Brånäs kvarn fanns i byn från sekelskiftet 1900 till 1950. Den betjänade hela Bråbygden. Bönderna fick betala en malningsavgift eller ge tull i form av säd. Den siste mjölnaren hette Alvar Sandström. Karl Elg från Hägerum köpte 1948 fastigheten och inventarierna i kvarnen flyttades därifrån.

Vägbeskrivning: Kör till Bråbo och sväng av mot Brånäs. När du nått Brånäs svänger du höger. Efter ca 150 meter ser du kvarnen. GPS-koordinater: 57°19’54.5″N 16°11’06.7″E

Bäckfall kvarn

Bäckfall kvarn ligger vid en bäck som går från Inners göl till Mösjön. Förutom kvarnen finns här även en svarv, en spånhyvel och ett ålhus. Bäckfalls kvarn var en gårdskvarn vid Prästgårdsbäcken och den var verksam fram till 1920. Kvarnstenar och inredning finns kvar. Möbler tillverkades här.

Vägbeskrivning: Bäckfall kvarn ligger belägen väster om Mörlundavägen, ca 2 km från Kristdala. GPS-koordinater: 57°23’47.1″N 16°09’44.3″E

Fallebo kvarn

Fallebo kvarn var en bykvarn som blev skattebelagd i slutet av 1800-talet. Kvarnstenarna var ca en meter i diameter och rester av dem finns kvar men träbyggnaden är helt borta. Dammbyggnaden var stensatt. Här fanns även en stickhyvel. Mjölnaren var bosatt i Kvarntorpet. Genom sänkningar av Fallebosjön sjönk vattennivån och kvarnepoken tog slut.

Vägbeskrivning: Kör till Fallebo och sväng av mot Bockara och ta sedan första till vänster. När du nått ängen kan du parkera och sedan gå ca 250 m. GPS-koordinater: 57°20’59.1″N 16°06’57.8″E

Möllekulla kvarn

Möllekulla kvarn ligger norr om Kristdala, i Möllekulla by. Möllekulla kvarn restaurerades i början av 1980-talet av Kristdala Hembygdsförening som vårdar den än idag. Det finns möjlighet att besöka kvarnen och se hur en bykvarn såg ut på mitten av 1800-talet.

Vägbeskrivning: Kvarnen ligger mitt i Möllekulla by ca 1,2 km från stora vägen. GPS-koordinater: 57°27’04.8″N 16°14’34.3″E

Åsjögle kvarn

Åsjögle kvarn blev skattebelagd år 1699. Hemmanet Åsjögle överfördes till Kristdala år 1885. Det fanns mjölnare från 1790 enligt husförhörslängden. Mjölnarna stannade inte länge, oftast några år men det fanns undantag. Den siste mjölnaren hette Martin Karlsson. Det fanns också ett färgeri i närheten.

Vägbeskrivning: Åsjögle kvarn ligger ca 5 km nordväst om Krokshult. GPS-koordinater: 57°24’51.3″N 16°02’46.8″E