fbpx
Kvarnar & kraftverk

Kvarnar & kraftverk

Brånäs kvarn

Brånäs kvarn fanns i byn från sekelskiftet 1900 till 1950. Den betjänade hela Bråbygden. Bönderna fick betala en malningsavgift eller ge tull i form av säd. Den siste mjölnaren hette Alvar Sandström. Karl Elg från Hägerum köpte 1948 fastigheten och inventarierna i kvarnen flyttades därifrån.

Vägbeskrivning: Kör till Bråbo och sväng av mot Brånäs. När du nått Brånäs svänger du höger. Efter ca 150 meter ser du kvarnen.
GPS-koordinater: 57°19’54.5″N 16°11’06.7″E

Bäckfall kvarn

Bäckfall kvarn ligger vid en bäck som går från Inners göl till Mösjön. Förutom kvarnen finns här även en svarv, en spånhyvel och ett ålhus. Bäckfalls kvarn var en gårdskvarn vid Prästgårdsbäcken och den var verksam fram till 1920. Kvarnstenar och inredning finns kvar. Möbler tillverkades här.

Vägbeskrivning: Bäckfall kvarn ligger belägen väster om Mörlundavägen, ca 2 km från Kristdala.
GPS-koordinater: 57°23’47.1″N 16°09’44.3″E

Dörtorpets spånhyvel

Dörtorpets spånhyvel ligger belägen ca 5 km utanför Kristdala och har under de senaste åren restaurerats av Kristdala Hembygdsförening och fått både ett nytt hjul och nytt tak.

Vägbeskrivning: Dörtorpets spånhyvel ligger belägen ca 5 km utanför Kristdala på norra sidan om vägen till Oskarshamn.
GPS-koordinater: Parkering 57°21’11.4″N 16°14’25.2″E

Fallebo kvarn

Fallebo kvarn var en bykvarn som blev skattebelagd i slutet av 1800-talet. Kvarnstenarna var ca en meter i diameter och rester av dem finns kvar men träbyggnaden är helt borta. Dammbyggnaden var stensatt. Här fanns även en stickhyvel. Mjölnaren var bosatt i Kvarntorpet. Genom sänkningar av Fallebosjön sjönk vattennivån och kvarnepoken tog slut.

Vägbeskrivning: Kör till Fallebo och sväng av mot Bockara och ta sedan första till vänster. När du nått ängen kan du parkera och sedan gå ca 250 m.
GPS-koordinater: 57°20’59.1″N 16°06’57.8″E

Humlefors kvarn

Humlefors kvarn och såg ligger belägen vid Färgsjöstrand i utloppet från Hummeln i Malghult skog. Kvarnen var i bruk till 1958. Sågen var i bruk till 1947. Humlefors kvarn är den äldsta kvarnen. Stensättning, hus och fruktträd finns fortfarande att beskåda. Den nya kvarnen byggdes 1903. På 40-talet fanns det i anslutning till kvarnen en fabrik, som brann ner.

Vägbeskrivning: Kör mot Oskarshamn och sväng vänster mot Humlenäs. Fortsätt genom Malghult skog till Humlefors kvarn.
GPS-koordinater: 57°22’42.8″N 16°16’52.2″E

Virån vid Hägerums kvarn

Hägerums kvarn

Hägerums kvarn ligger mellan Kristdala och Ishult i Virån. Den uppfördes 1855 men har anor sedan 1500-talet. Det gamla kvarnmaskineriet finns fortfarande kvar inne i byggnaden. Tillflödet kom från tre större sjöar, så det var gott om vatten. Mittemot fanns också en vattensåg, som numera är riven. Strax nedanför kvarnen ligger en kraftstation som uppfördes år 2006. Det finns möjlighet att boka tid för att se både kvarnen och kraftstationen.

Vägbeskrivning: Hägerum ligger ca 5 km från Kristdala på Västerviksvägen
GPS-koordinater: 57°25’00.8″N 16°13’30.4″E
Kontaktuppgifter: Rolf 070-177 40 57 eller Gunder 070-395 88 18

Vackert vid Lönhults kvarn

Lönhults kvarn

Lönhults kvarn är belägen på vägen till Lönhult. Avfarten ligger vänster om vägen därefter följer en skogsbilväg som korsar Ostkustleden. Kvarnen ligger intill Illån och har liksom flera andra kvarnar bara fundamentet, stensättningen kvar. Kvarnen var gemensam för byarna Höckhult, Fagerhult, Lönhult och Östrahult.

Vägbeskrivning: Från parkeringen följer du Ostkustledens skyltar till Illån.
GPS-koordinater: Parkering 57°26’09.5″N 16°08’16.7″EMöllekulla kvarn

Möllekulla kvarn

Möllekulla kvarn ligger norr om Kristdala, i Möllekulla by. Möllekulla kvarn restaurerades i början av 1980-talet av Kristdala Hembygdsförening som vårdar den än idag. Det finns möjlighet att besöka kvarnen och se hur en bykvarn såg ut på mitten av 1800-talet.

Vägbeskrivning: Kvarnen ligger mitt i Möllekulla by ca 1,2 km från stora vägen.
GPS-koordinater: 57°27’04.8″N 16°14’34.3″E

Karlsfors bruk

Endast några få känner till att det funnits ett lumppappersbruk nära Ishult nordost om Kristdala. Bruket anlades år 1816 i ån som rinner från sjön Tvingen till Storyttern. Om man besöker platsen idag kan man se rester av en mjölkvarn som byggdes upp efter att pappersbruket brunnit ner i slutet av 1860-talet. Flera av arbetarna vid Karlsfors bruk bodde en liten by vid namn Ytteryd. Idag kan man endast se husgrunderna där byn var belägen. Den mängd papper som tillverkades vid Karlsfors bruk under ett år skulle med dagens teknik bara ta några minuter.

Vägbeskrivning: Kör mot Baggetorp och sväng vänster mot Ytternäs. Ruinen efter Karlsfors bruk ligger mitt emellan sjöarna Tvingen och Storyttern.
GPS-koordinater: 57°25’00.8″N 16°13’30.4″E

Kraftverket Porjus

Kraftverket låg utmed Hägerumsån cirka tre kilometer utanför Kristdala samhälle. Namnet Porjus härstammar från det stora kraftverket i Norrland, vilket byggdes vid samma tid. Platsen heter egentligen Kvarngårdsmåla, och företaget som ägde kraftstationen kallades Kristdala Småhem. År 1912 kom produktionen i gång. Energin överfördes via en ledning till samhällets fabriker och verkstäder. År 1929 avslutades verksamheten och maskinerna såldes till Böta kvarn. Idag är det själva dammen och stämborden det enda som minner om den gamla kraftstationen.

Vägbeskrivning: Hägerum ligger ca 5 km från Kristdala på Västerviksvägen
GPS-koordinater: Parkering 57°25’00.8″N 16°13’30.4″E

Åsjögle kvarn

Åsjögle kvarn blev skattebelagd år 1699. Hemmanet Åsjögle överfördes till Kristdala år 1885. Det fanns mjölnare från 1790 enligt husförhörslängden. Mjölnarna stannade inte länge, oftast några år men det fanns undantag. Den siste mjölnaren hette Martin Karlsson. Det fanns också ett färgeri i närheten.

Vägbeskrivning: Åsjögle kvarn ligger ca 5 km nordväst om Krokshult
GPS-koordinater: 57°24’51.3″N 16°02’46.8″E

Ängslada

Ängslador

Ängsladorna hörde till slåtterängarna och det fanns flera på varje gård. De var timrade, men virket var inte så noga utvalt som gårdshusens. Det var ofta rundtimmer som ladorna var uppbyggda av. Fönster saknades och ladorna var luftiga för höets skull. Vägen var inte åkbar på sommaren, därför kördes höet hem vintertid på kälkar.

När slåtterängarnas tid var förbi hände det ofta att de ladorna förföll. Somliga har dock fått ett plåttak och finns fortfarande kvar. De flesta ängslador har blivit avställningsplats för diverse äldre maskiner och redskap. Många lador såldes för att bli bränsle under och efter kriget. I byn Krokshult finns ett flertal bevarade och en ängslada finns även i Kristdala Hembygdsgård.

Vägbeskrivning: Kristdala samhälle mellan Oskarshamnsvägen och Krithemsgatan
GPS-koordinater: 57°23’49.6″N 16°12’15.4″E