Kvarnar & kraftverk

Lönhults kvarn

Lönhults kvarn är belägen på vägen till Lönhult. Avfarten ligger vänster om vägen därefter följer en skogsbilväg som korsar Ostkustleden. Kvarnen ligger intill Illån och har liksom flera andra kvarnar bara fundamentet, stensättningen kvar. Kvarnen var gemensam för byarna Höckhult, Fagerhult, Lönhult och Östrahult.

Vägbeskrivning: Från parkeringen följer du Ostkustledens skyltar till Illån.
GPS-koordinater: Parkering 57°26’09.5″N 16°08’16.7″E

Foto: Pia Gabrielsson