fbpx
Naturupplevelser

Humlenäs naturreservat

Humlenäs gård ligger på södra sidan av den omtalade meteoritsjön Hummeln. Här finns välskötta betesmarker med en stor mångfald av örter och gräs. Andra typiska inslag för området är hamlade träd, trägärdsgårdar och slingrande grusvägar.

Humlenäs är skyddat som naturreservat och ligger på cykelavstånd från Kristdala. Inom reservatet finns kortare stigar som är tydligt markerade och genom markerna löper även Ostkustleden.