fbpx
NYHET

Samverkan mot skadegörelse

Torsdagen den 27 maj träffades Martina Berggren, ungdomssamordnare på Oskarshamns kommun, kommunpolisen Ester Lundahl, Kristdalaskolans rektor Malin Bredhammar, skolkuratorn Hanna Anderstedt, Kristdalas fritidsledare Fanny Månsson och samhällsföreningens ordförande Annicka Gunnarsson för ett digitalt möte för att diskutera skadegörelse, bränder, klotter och nedskräpning i samhället.

Det finns ett respektlöst beteende bland flera av bygdens ungdomar. Skolan, skolgården, torget och andra platser och byggnader har utsatts för skadegörelse, bränder, klotter, smällare och nedskräpning. Ungdomarna rycker på axlarna när det gäller vad som är rätt och fel.

För att ta tag i problemen innan de förvärras krävs det krafttag och samverkan mellan skolan, polisen, fritidsgården, samhällsföreningen och framför allt alla föräldrar.

Kristdalaskolans rektor Malin Bredhammar har som ett första steg skickat ut ett brev till samtliga vårdnadshavare med barn i Kristdalaskolan. Även föräldrar med ungdomar i högstadiet behöver ta ett samtal med sina barn om vad som är rätt och fel, beteende och attityder.

Polisen kommer inom det närmaste att göra insatser och vara på plats i Kristdala för att prata med barn och ungdomarna. Polisens arbete kan även innefatta brottsförebyggande samtal med enstaka individer.

Samhällsföreningen kommer att få hjälp och stöd av Fältarna i Oskarshamn för att genomföra vuxenvandringar på torget och runt samhället.

När det gäller samhällsföreningen så lägger vi mycket ideell tid på att göra fint på torget och att utveckla ett aktivitetscenter på Dämmen. Då är det väldigt tråkigt att ungdomarna förstör. I det närmaste så kommer vi att investera i flera nya parasoller på torget och vi hoppas verkligen att de får vara i fred denna gång.

Snart kommer stora investeringar att göras på Dämmen för att barn och ungdomar ska kunna ha en aktiv fritid med olika idrotter och aktiviteter. Med stora investeringar så förutsätter att det inte utsätts för skadegörelse, klotter, nedskräpning etc.

En sammanfattning av åtgärderna:

  • Brev till vårdnadshavarna från Kristdalaskolans rektor
  • Polisen gör besök på plats i Kristdala
  • Brottsförebyggande samtal vid behov
  • Vuxenvandringar

Vill du som förälder eller annan vuxen delta i vuxenvandringar under kommande helger? Vänligen kontakta Annicka Gunnarsson, 070-839 49 21 eller annicka@kristdala.se

Polisanmälan

Skadegörelse, nedskräpning, klotter och andra brottsliga handlingar ska polisanmälas!