NYHET

Efterlysning: AB POD söker efter fotogenkamin

AB POD går ut med en allmän efterlysning efter en fotogenkamin som producerades i fabriken på 40-talet. Det enda som finns kvar är ett gammalt schablontryck och fabriken önskar få tag i en del av familjeföretagets historia.

Fotogenkaminen som eftersökes är av modell PODETTE. AB POD önskar få tag i ett exemplar för antingen köp eller enbart fotografering. Fotogenkaminen tillverkades av AB POD på 40-talet och kanske in i början på 50-talet.

AB PODs VD Mikael Svensson uppmanar boende i Kristdala och i byarna runt om kolla vindar, bodar och edera olika skrymslen efter en PODETTE.

Som tack för hjälpen så erbjuder AB POD tack för hjälpen. Vid enbart fotografering bjuds det på en lunch vid torget och om intresse finns en liten rundvandring i PODs verkstad.

Vid eventuellt intresse av att sälja eller annat så diskuterar vi det tillsammans i sedvanlig ordning vad som är rimligt med tanke på faktorer som skick etc.

Hittar du en PODETTE?

Kontakta AB PODs växel på telefon 0491-76 30 50!

Sprid gärna efterlysningen till vänner, bekanta, grannar, gamla kristdalabor!